Genealogie obce Želeč u Žatce

 

       Od dubna r. 2004 do konce měsíce října r. 2005 jsem zpracovával matriky, sčítací archy obyvatel a další písemné materiály týkající se obyvatel obce Želeč u Žatce ( něm. Seltsch ), s cílem vytvořit genealogii této obce. Celá databáze obsahuje 5474 osob a 1684 rodin v časovém období první poloviny 17. století do počátku 20. století. Databáze obsahuje nejen osoby, které v obci trvale žily, ale také osoby, které v obci působily z nějakého jiného důvodu, jako např. děvečka, pacholek, osoby na různé práce apd. Tyto osoby jsem do databáze zahrnul z důvodu, že se na ně vztahuje nějaká událost. ( sňatek, narození, úmrtí nebo jenom účast při sčítání lidu ). Dále  jsou zde uvedeny osoby, které sice v obci nežily, ale mají příbuzenský vztah ke konkrétním osobám. To jsem udělal z důvodu doplnění rodokmenu té či oné osoby. Jeden z důvodů také je, aby byl přehled z jaké obce či města je původ té či oné osoby ( rodiny ). Také vznikl ucelený přehled obyvatel jednotlivých sídel dle čísel popisných v daném časovém období. Víme počet sňatků, počet narození, počty úmrtí a také jejich nejčastější příčiny a mnoho dalších údajů. ( datum a čas narození či úmrtí, místo apd. ) Vzhledem k tomu, že v obci byla zhruba 80 ti procentní převaha osob německé národnosti, tak jsem osoby uváděl, tak jak jsou v jednotlivých pramenech gramaticky psána. Prostě jsem je "nepočeštil". Např. příjmení Šrámek uvádím jako Schramka, Žižka jako Tschischka, Waschitschka jako Vašíček atd. V případě, že se ke konkrétní osobě vztahuje nějaká zajímavá událost je popsána v poznámce. U osob narozených po r. 1904, nejsou uváděna žádná data z důvodu ochrany osobních údajů. Známe-li např. datum narození a neni znám datum úmrtí, tak je znázorněna osoba jako stále žijící a věk je vypočítán od data narození do současnosti. Vznikly také duplicitní osoby, což je následek nedostatek informací. Dějiny a události obce Želeč najdete na :                                  www.zelec.net  

V případě, že někdo nalezne nějaké nesrovnalosti či pochybnosti, tak mne prosím kontaktujte : zelec@centrum.cz

 
 

 
 

Stránky jsou optimalizovány

pro IE ver. 6.0 v rozlišení 800  x 600

©

K. Kořán  E - mail : zelec@centrum.cz

[CNW:Counter]