Poznámky pro osobu: Marie Anna Hauptmannová roz. Playerová

Poznámky pro osobu: Marie Anna Hauptmannová roz. Playerová

vdova po Václavu Oberstovi kováĝi ze Spoĝic u Chomutova