23.07.2006                    

Manžel: Václav Richter
Narození: v Úmrtí: v Bydliště: v Třeskonice čp. 39 Povolání: chalupník Otec Matka
Manželka: Kateřina Bendová Sňatek: v
Narození: v Úmrtí: v Bydliště: v Povolání: Otec Matka Poznámky
Ž Dítě 1: Anna Kotrbová roz. Richterová Narození: v Úmrtí: v Bydliště: v Povolání: Partner: Josef Kotrba Sňatek: v
Jmenný index