23.07.2006                    

Manžel: Josef Wolánek
Narození: v Úmrtí: v Bydliště: v Otec Matka
Manželka: Františka Jonášová Sňatek: v
Narození: v Úmrtí: v Bydliště: v Otec Matka
Ž Dítě 1: Marie Wolánková Narození: v Úmrtí: v Bydliště: v Partner: Josef Mudra Sňatek: v
Jmenný index