23.07.2006                    

Manžel: Ferdinand Köppl
Narození: v Úmrtí: v Bydliště: v Řeřichy čp. 32 Bydliště: v Bydliště: v Otec Matka
Manželka: Františka Köpplová roz. Maixnerová Sňatek: v
Narození: v Úmrtí: v Bydliště: v Bydliště: v Bydliště: v Otec František Maixner Matka Kateřina Maixnerová roz. Fritschová
Ž Dítě 1: Agáta Sobertová roz. Köpplová Narození: 15.12.1871 v Řeřichy čp. 1 Úmrtí: v Bydliště: 1897 v Želeč čp. 74 Bydliště: 1900 v Želeč čp. 40 Bydliště: 1910 v Želeč čp. 40 Bydliště: 1921 v Želeč čp. 44 Partner: Alois Sobert * 19.05.1869 † kol 1910 - 1925 Sňatek: 28.04.1894 v Želeč
Jmenný index