Previous page

Prokešová Marie Anna
    Birth :
          Place : pochází Velká Černoc čp. 7
    Family Information :
          with Feigl Václav :
                children :
                   Feiglová Marie Anna Spitzerová roz. (1779)
                   Feiglová Zuzana Groschupová roz. (1781 - 1849)

Prokschová Anna
    Trees of Ancestry
    Mother : Prokschová Terezie
    Siblings :
       Proksch František Ludvig (1837 Želeč čp. 22 - 1838 Želeč čp. 22)
    Residence :
          Date : 1839
          Place : Želeč čp. 22
    Birth :
          Date : 25 JAN 1839
          Place : Želeč čp. 22
    Death :
          Date : 19 DEC 1839
          Place : Želeč čp. 22
    Burial :
          Date : 21 DEC 1839
          Place : Želeč

Prokschová Anna Wágnerová roz.
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
       Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
       Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
       Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
       Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
       Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
       Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
       Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
       Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)
    Birth :
          Date : 15 NOV 1826
          Place : Želeč čp. 50
    Residence :
          Date : 1854 (28 years old)
          Place : Želeč čp. 50
    Family Information :
          with Wágner Antonín (1828) :
                Marriage :
                      Date : 16 MAY 1854 (27 years old)
                      Place : Želeč

Prokschová Cecilie
    Family Information :
          with Proksch Josef (? - 1848) :
                child :
                   Proksch Josef (1804 - 1865 Želeč čp. 50 o 17.00 hod.)

Prokschová Františka
    Residence :
          Date : 1837
          Place : Želeč čp. 22
    Family Information :
          with Proksch Václav :
                children :
                   Proksch Johann (1837 Želeč čp. 22)
                   Prokschová Terezie (?)

Prokschová Hedvika
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
       Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
       Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
       Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
       Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
       Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
       Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
       Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
       Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
    Residence :
          Date : 1848
          Place : Želeč čp. 50
    Birth :
          Date : 5 JUN 1848
          Place : Želeč čp. 50

Prokschová Josefa
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
       Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
       Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
       Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
       Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
       Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
       Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
       Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
       Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)
    Residence :
          Date : 1840
          Place : Želeč čp. 50
    Birth :
          Date : 10 JAN 1840
          Place : Želeč čp. 50

Prokschová Marie Březovská roz.
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
       Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
       Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
       Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
       Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
       Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
       Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
       Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
       Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)
    Birth :
          Date : 16 SEP 1830
          Place : Želeč čp. 50
    Residence :
          Date : 1851 (21 years old)
          Place : Želeč čp. 50
    Family Information :
          with Březovský Johann Nepomuk (1798) :
                Marriage :
                      Date : 18 MAY 1851 (20 years old)
                      Place : Želeč
                child :
                   Březovský Jakub (1851 Želeč čp. 50)

Prokschová Regina Oliva
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
       Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
       Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
       Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
       Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
       Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
       Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
       Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
       Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)
    Residence :
          Date : 1837
          Place : Želeč čp. 50
    Birth :
          Date : 7 SEP 1837
          Place : Želeč čp. 50

Prokschová Terezie
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Václav
    Mother : Prokschová Františka
    Siblings :
       Proksch Johann (1837 Želeč čp. 22)
    Residence :
          Date : 1839
          Place : Želeč čp. 22
        children :
           Proksch František Ludvig (1837 Želeč čp. 22 - 1838 Želeč čp. 22)
           Prokschová Anna (1839 Želeč čp. 22 - 1839 Želeč čp. 22)

Prokschová Terezie
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
       Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
       Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
       Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
       Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
       Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
       Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
       Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
       Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)
    Residence :
          Date : 1832
          Place : Želeč čp. 50
    Birth :
          Date : 1 SEP 1832
          Place : Želeč čp. 50

Proksch Adolf
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
       Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
       Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
       Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
       Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
       Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
       Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
       Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
       Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)
    Residence :
          Date : 1846
          Place : Želeč čp. 59
    Birth :
          Date : 15 MAY 1846
          Place : Želeč čp. 59
    Death :
          Date : 19 MAY 1846
          Place : Želeč čp. 59
          Cause : psotník
    Burial :
          Date : 21 MAY 1846
          Place : Želeč

Proksch Alexander Josef Antonín
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
       Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
       Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
       Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
       Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
       Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
       Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
       Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
       Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)
    Residence :
          Date : 1835
          Place : Želeč čp. 50
    Birth :
          Date : 26 FEB 1835
          Place : Želeč čp. 50

Proksch František Ludvig
    Trees of Ancestry     Timeline
    Mother : Prokschová Terezie
    Siblings :
       Prokschová Anna (1839 Želeč čp. 22 - 1839 Želeč čp. 22)
    Birth :
          Date : 23 AUG 1837
          Place : Želeč čp. 22
    Residence :
          Date : 1838
          Place : Želeč čp. 22
    Death :
          Date : 19 JAN 1838
          Place : Želeč čp. 22
          Cause : psotník
    Burial :
          Date : 21 JAN 1838
          Place : Želeč

Proksch Johann
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Václav
    Mother : Prokschová Františka
    Siblings :
       Prokschová Terezie (?)
    Residence :
          Date : 1837
          Place : Želeč čp. 22
    Birth :
          Date : 22 JUL 1837
          Place : Želeč čp. 22

Proksch Johann Věnčeslav
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
       Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
       Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
       Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
       Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
       Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
       Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
       Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
       Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)
    Residence :
          Date : 1828
          Place : Želeč čp. 50
    Birth :
          Date : 28 SEP 1828
          Place : Želeč čp. 50

Proksch Josef
    Trees of Ancestry
    Father : Proksch Josef (1804 - 1865)
    Mother : Wittmannová Johanna Prokschová roz.
    Siblings :
       Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
       Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
       Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
       Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
       Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
       Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
       Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
       Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
       Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)
    Residence :
          Date : 1843
          Place : Želeč čp. 50
    Birth :
          Date : 2 JAN 1843
          Place : Želeč čp. 50

Proksch Josef
    Death :
          Date : 1848
    Occupation : učitel v Libořicích
    Residence :
          Place : Libořice čp. 30
    Family Information :
          with Prokschová Cecilie :
                child :
                   Proksch Josef (1804 - 1865 Želeč čp. 50 o 17.00 hod.)

Proksch Josef
    Trees of Ancestry     Timeline
    Father : Proksch Josef (? - 1848)
    Mother : Prokschová Cecilie
    Birth :
          Date : 1804
    Residence :
          Date : 1837 (33 years old)
          Place : Želeč čp. 50
    Residence :
          Date : 1840 (36 years old)
          Place : Želeč čp. 50
    Residence :
          Date : 1846 (42 years old)
          Place : Želeč čp. 59
    Residence :
          Date : 1848 (44 years old)
          Place : Želeč čp. 50
    Residence :
          Date : 1865 (61 years old)
          Place : Želeč čp. 50
    Death :
          Date : 15 FEB 1865 (61 years old)
          Place : Želeč čp. 50 o 17.00 hod.
    Burial :
          Date : 19 FEB 1865 (61 years old)
          Place : Želeč o 10.00 hod.
    Occupation : učitel
    Family Information :
          with Wittmannová Johanna Prokschová roz. :
                Marriage :
                      Date : 10 JAN 1826 (22 years old)
                      Place : Želeč
                children :
                   Prokschová Anna Wágnerová roz. (1826 Želeč čp. 50)
                   Proksch Johann Věnčeslav (1828 Želeč čp. 50)
                   Prokschová Marie Březovská roz. (1830 Želeč čp. 50)
                   Prokschová Terezie (1832 Želeč čp. 50)
                   Proksch Alexander Josef Antonín (1835 Želeč čp. 50)
                   Prokschová Regina Oliva (1837 Želeč čp. 50)
                   Prokschová Josefa (1840 Želeč čp. 50)
                   Proksch Josef (1843 Želeč čp. 50)
                   Proksch Adolf (1846 Želeč čp. 59 - 1846 Želeč čp. 59)
                   Prokschová Hedvika (1848 Želeč čp. 50)

Proksch Václav
    Residence :
          Date : 1837
          Place : Želeč čp. 22
    Occupation : kloboučník
    Family Information :
          with Prokschová Františka :
                children :
                   Proksch Johann (1837 Želeč čp. 22)
                   Prokschová Terezie (?)

Proskovská Margareta
    Birth :
          Place : pochází Miličeves čp. 16
    Family Information :
          with Blecha Josef :
                child :
                   Blecha Johann (1835 Břežany)

Next page

Back to main page

These pages have been generated by Oxy-gen version 1.36j, on 23/07/2006.