Pečetě vodoznak na listech matrik  farního úřadu v Želči :