Úvodní stránka matriky

Farního úřadu v Želči z r. 1685

Matrika tohoto mého želečského kostela

zasvěceného svatému Mikuláši biskupovi

založena jest roku 1685

pod patronátem

nejjasnějšího pána pana Ferdinanda

Františka Alberta hraběte

De Wahl, pána panství

Auratzmünster, Forchtenau, Líčkov

Nezabylic a Hořence